Psychoterapia indywidualna Lublin

Bo zawsze można żyć pełniej

Beata Rafalska – Plak

Psycholog

kontakt@psycholog-beata.pl

W ramach zawodowych aspiracji prowadzę psychoterapię osób dorosłych. Proponuję spotkania dla tych, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej świadomości, poszukiwaniem znaczeń w swoim życiu i odnajdowaniem sensu oraz wykorzystywaniem własnego potencjału, aby podnosić jakość swojego życia. Zapraszam również ludzi, którzy z powodu przeżywanych różnorodnych objawów, nie mogą w pełni czuć satysfakcję z życia. Każdy symptom ma swoje uzasadnienie – terapia ma na celu pomóc człowiekowi pozbyć się objawów na zasadzie zrozumienia ich funkcji. Wymaga to jednak poświęcenia czasu i zaangażowania zarówno osoby zgłaszającej się po pomoc, jak i terapeuty.


Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji indywidualnej oraz grupowej, aby stale podnosić poziom swoich umiejętności terapeutycznych oraz poszerzać horyzonty. Terapia różni się od zwykłej konsultacji psychologicznej przede wszystkim zawarciem kontraktu terapeutycznego, wspólnie ustalonych zasad pracy (częstotliwości spotkań, miejsca i czasu trwania spotkań, celów terapii). Zwykle jest to działanie długofalowe. Koniec terapii jest również wcześniej planowany i omawiany. Wielu osobom pomaga taki sposób pracy. Chodzi tutaj o poczucie bezpieczeństwa, zobowiązanie, czasem o konsekwencję, której trzeba się nauczyć. Są ludzie, którzy nie mogli doświadczyć stałości i stabilności w swoim życiu, stąd trudno im budować trwałe więzi. Relacja z terapeutą ma być prototypem takiego kontaktu. Na bazie tych doświadczeń człowiek ma więcej wiary, że poza gabinetem również może nauczyć się komuś ufać lub się na kogoś otworzyć. Trwała zmiana wymaga czasu.