Wczesne wspomaganie rozwoju

Poradnia

Beata Rafalska – Plak

Psycholog

kontakt@psycholog-beata.pl

W poradni od kilku lat zajmuję się diagnozą i terapią dzieci, których rozwój z różnych przyczyn nie przebiega prawidłowo. Aktualnie dysponuję najnowszą metodą badania rozwoju dzieci w wieku od 1miesiąca życia do 9 roku życia (KOPR). Dzieci, które po diagnozie kwalifikujemy do wczesnego wspomagania rozwoju, korzystają z terapii bezpłatnie. Dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju mogą otrzymać terapię bezpłatną. Jeśli dziecko nie posiada takiej opinii lub otrzymało opinię odmowną może korzystać z terapii w formie odpłatnej (patrz cennik). Jeśli cokolwiek niepokoi Państwa w rozwoju dziecka, zapraszam do skorzystania z mojej oferty.

Poniżej znajduje się lista niektórych: „red flags”, czyli zachowań, objawów, które współczesna psychologia rozwoju uznaje za istotne czynniki patologii. Im szybciej zostaną wykryte, tym łatwiej jest objąć dziecko wsparciem, skutkującym lepszą prognozą na przyszłość.

 

 • Nadaktywność psychoruchowa, pobudzenie, chaos ruchowy

 • Częste uderzanie się, słaba reakcja na ból, samouszkodzenia

 • Powtarzalne i dziwaczne zachowania ruchowe

 • Osłabione, nadmierne lub niezwykłe reakcje na bodźce zmysłowe – np.: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe

 • Chwyt całą dłonią u dziecka powyżej 1 r.ż.

 • Brak oznaki przewagi ręki u dziecka powyżej 3 r.ż.

 • Brak odruchu wskazywania przedmiotów

 • Brak mowy u dziecka powyżej 2 r.ż.

 • Dziecko częściej mówi do siebie niż do innych

 • Lęk przed mówieniem, mówienie tylko do wybranej osoby lub za jej pomocą

 • Moczenie się, wstrzymywanie lub zanieczyszczanie stolcem

 • Słaby kontakt wzrokowy

 • Ataki panicznego lęku w zwykłych sytuacjach

 • Nadmierny lęk separacyjny powyżej 1 r.ż.

 • Układanie, szeregowanie przedmiotów w określonym porządku

 • Nadmierna potrzeba kontrolowania otoczenia społecznego, nasilone zachowania manipulacyjne i wymuszające.