Terapia rodzinna i konsultacje wychowawcze

Oferta skierowana dla rodzin

Beata Rafalska – Plak

Psycholog

kontakt@psycholog-beata.pl

Uwielbiam pracować z całą rodziną. Dzięki tej pracy zrozumiałam, ile można pomóc samemu dziecku. Droga do rozwiązywania problemów dziecka wiedzie przez pracę z rodzicami, dlatego zapraszam do konsultacji a także terapii rodziców:

  • małych dzieci (głównie chodzi o wsparcie dla kobiet, które napotykają trudy wczesnego etapu macierzyństwa, czują się osamotnione, bezradne i mało sprawcze, przeżywają trudne emocje i nie mają się do kogo z tym zwrócić),

  • z trudnościami wychowawczymi z dzieckiem w przedszkolu (m.in.: adaptacja do przedszkola, problemy edukacyjne, problemy z rozstaniem z dzieckiem na czas zajęć w przedszkolu),

  • którzy chcą zrozumieć niepokojące objawy u dziecka i pragną zmiany zachowania,

  • którzy nie wiedzą, jak motywować dziecko do nauki,

  • którzy nie potrafią budować autorytetu lub czują, że są zbyt surowi wobec dziecka i chcą to zmienić,

  • którzy mają problem w zaakceptowaniu własnego dziecka,

  • którzy mają problem z nadopiekuńczością wobec własnego dziecka,

  • którzy nie wiedzą jak pracować i jak wychowywać dziecko ryzyka dysleksji lub dziecko z dysleksją, z ADHD i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

  • którzy mają dziecko, które sprawia różne trudności wychowawcze w domu i szkole,

  • którzy chcą dowiedzieć się, jak być wystarczająco dobrym rodzicem.