Szkoła Nauki Czytania i Wspierania Rozwoju

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Beata Rafalska – Plak

Psycholog

kontakt@psycholog-beata.pl

Dlaczego warto uczyć dzieci czytać?

Wczesna nauka czytania Metodą Symultaniczno - Sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej jest zaadresowana do wszystkich dzieci, których rodzice mają na uwadze rozwój, przeciwdziałanie zaburzeniom funkcji poznawczych oraz tych, których dzieci z różnych powodów nie rozwijają się prawidłowo (dzieci niesłyszące, zagrożone dysleksją, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, obniżoną sprawnością intelektualną). Jest to również bardzo dobra metoda dla dzieci leworęcznych lub takich, które mają skrzyżowaną lub nieustaloną lateralizację. Metoda jest sprawdzona w praktyce i oparta na najnowszych badaniach neuropsychologicznych. Wczesna nauka czytania bazuje na plastyczności mózgu, co oznacza że z wiekiem trudniej opanowujemy różne umiejętności. Nauka czytania jest jak najbardziej też ciekawą propozycją dla dzieci prawidłowo rozwijających się. Zapewnia bowiem lepszy start w świat nauki.

 

Korzyści z wczesnej nauki czytania są następujące:

 • dzieci mają większy zasób słów
 • dzieci potrafią się łatwiej koncentrować na zadaniach szkolnych
 • dzieci szybciej uczą się reguł społecznych
 • dzieci ćwiczą zdolność kategoryzacji, która współcześnie jest uznawana za wskaźnik poziomu inteligencji (formuje intelekt dziecka)
 • dzieci kształtują wyobraźnię, która jest niezbędna do kreatywnego myślenia
 • dzieci rozwijają pozytywny obraz własnej osoby
 • następuje intensywna stymulacja wszystkich funkcji poznawczych, co zapewnia odpowiedni poziom uczenia się (pomaga w stopniowej przewadze lewej półkuli w procesach werbalnych - co jest warunkiem szybkiego czytania ze zrozumieniem, a w konsekwencji skutecznego uczenia się)
 • dzieci rozpoczynają naukę szkolną z umiejętnością czytania

 

Zasady i ogólne założenia:

 • naukę czytania można rozpoczynać w wieku poniemowlęcym i wieku przedszkolnym
 • kilkuletnie dzieci są żywo zainteresowane światem liter, niestety dzieci siedmioletnie nie są już tak zaintrygowane pismem
 • obok ćwiczeń czytania wykonywane są ćwiczenia ogólnorozwojowe, co przewidziała dysharmoniom rozwojowym, które również mają wpływ na edukację szkolną
 • metoda opiera się na czytaniu sylab, a nigdy pojedynczych spółgłosek, bo przecież nikt nie słyszy spółgłosek w izolacji
 • wykorzystuje się wielkie litery, gdyż są one łatwiejsze do odczytywania przez dzieci
 • rodzice są zaangażowani w proces uczenia się, co poprawia więź z dzieckiem, gdyż metoda zakłada naukę przez zabawę, a przede wszystkim przez działanie.


Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej, proszę o kontakt.

 

(opracowane na podstawie "Kocham uczyć czytać" prof. Jagody Cieszyńskiej)