Poradnia dla dzieci i młodzieży

Razem rozwiążemy problemy

Beata Rafalska – Plak

Psycholog

kontakt@psycholog-beata.pl

W poradni poprzez swoją pracę staram się realizować ideę, że najważniejsze jest dziecko. Z powodu swojej niedojrzałości potrzebuje ono oddanego sprzymierzeńca. Zawsze staram się tworzyć atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, tak aby dziecko mogło zaprezentować swój potencjał oraz pozwolić mi odkryć te sfery rozwoju, które wymagają wsparcia i pomocy. Często obserwuję, że tak niewiele trzeba, aby mały człowiek chciał z nami współpracować. Uważam, że rzetelna diagnoza jest podstawą mądrego programu terapeutycznego. Diagnozuję dzieci i młodzież. Dostarczam wiedzy psychologicznej zainteresowanym rodzicom. Udzielam konsultacji wychowawczych. Od początku działania poradni prowadzę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce lub zachowaniu. Wciąż pogłębiam swoją wiedzę na temat dysleksji, dyskalkulii, ADHD i innych zaburzeń rozwojowych. Gdyby to ode mnie zależało wszystkich rodziców zachęciłabym do ciągłej obserwacji własnych pociech. Uważam bowiem, że winni jesteśmy dzieciom stałą i mądrą kontrolę ich postępów, a także organizację jak najwcześniejszych działań stymulujących ich rozwój. Bliska jest mi filozofia szkoły krakowskiej prof. Jagody Cieszyńskiej czy pomysły pani Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. W kontakcie pomocowym korzystam z założeń Carla Rogersa – bezwarunkowej akceptacji, empatii, autentyczności. Zanim rozpoczęłam studia psychologiczne, moją pierwszą przeczytaną książką o wychowaniu, była praca Thomasa Gordona. Zawarte w niej wskazówki są mi bliskie do dziś. W pracy z dzieckiem oprócz wiedzy profesjonalnej korzystam z intuicji oraz empatycznego rozumienia. Z mojego doświadczenia wynika, że każdemu dziecku można pomóc rozwinąć jego potencjał. Pomoc otoczenia jest podstawą. Zaangażowanie rodziców, nauczycieli, krewnych ma ogromne znaczenie. Jak myślimy o dziecku, takim ono się staje. Pomagam zatem rodzicom patrzeć na ich dziecko szczególnie w aspekcie mocnych stron.

 

W PORADNI ZAJMUJĘ SIĘ:

 

DIAGNOZĄ TRUDNOŚCI SZKOLNYCH – jest to wieloaspektowa diagnoza funkcji poznawczych, którą można przeprowadzić już u dzieci 6-letnich. Przeprowadzane są: badanie inteligencji, badania poszczególnych funkcji analizatorów (wzrokowego, słuchowego), badanie pamięci, koncentracji uwagi, czasem pogłębione o sferę emocjonalną, społeczną. W ramach diagnozy oceniane są umiejętności kluczowe takie jak: czytanie, pisanie, liczenie. Badanie przeprowadzam na ogół w trakcie trzech spotkań.

 

DIAGNOZĄ FUNCJONOWANIA EMOCJONALNEGO / OSOBOWOŚCIOWEGO - jest to badanie funkcjonowania dziecka, które ma pewne trudności z adaptacją do środowiska szkolnego lub sprawia „trudności wychowawcze”. Takie badania przeprowadzam z wykorzystaniem metod projekcyjnych i kwestionariuszowych. Ważna jest również obserwacja dziecka oraz dane z wywiadu rozwojowego. Ilość spotkań zależy od zebranego materiału.

 

TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ – jest to cykl zajęć, najczęściej ustalanych na początku roku szkolnego. Odbywają się one systematycznie raz w tygodniu, przez godzinę. Są one planowane na podstawie diagnozy, tzn: ustalam ramowy program terapii (skupiam się na funkcjach, które wymagają wsparcia i stymulacji). Z doświadczenia wiem, że czasami potrzeba wielu godzin, aby dopasować odpowiednią metodę ćwiczeń do danej umiejętności. Na rynku bowiem oferta pomocy jest bogata, ale każdy uczeń jest inny, dlatego indywidualizacja środków i metod jest jak najbardziej zasadna. W ramach terapii pedagogicznej wykorzystuję techniki psychologiczne, gdy zachodzi potrzeba pracy nad motywacją lub samooceną ucznia.

 

PROFILAKTYKĄ PORAŻKI W NAUCE MATEMATYKI – są to indywidualne zajęcia dla dzieci w wieku 6, 7 lat. Inspiracją jest pomysł pani Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, autorki ksiązki pt.: „Dziecięca matematyka”. Z jej badań i doświadczeń zawodowych wynika, że można skutecznie ochronić dzieci przed porażką w nauce matematyki. Wystarczy zaproponować im zajęcia rozwijające poszczególne funkcje, ważne w trakcie uczenia się tego trudnego przedmiotu, zanim rozpoczną edukację. Są to min: orientacja przestrzenna, myślenie operacyjne, liczenie, rytmy, dokonywanie pomiarów, klasyfikacje.

 

TERAPIĄ POZNAWCZO – BEHAWIORALNĄ ZABURZEŃ LĘKOWYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY – to propozycja spotkań pomagających dzieciom
i młodzieży poradzić sobie z trudnymi uczuciami i myślami, takimi jak: lęk społeczny, ataki paniki, fobia szkolna, itp.