Cennik

Czyli ile to kosztuje?

Beata Rafalska – Plak

Psycholog

kontakt@psycholog-beata.pl

Terapia indywidualna: 100 zł

Terapia rodzinna/ terapia pary: 120 zł

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna trudności szkolnych: 500 zł

Terapia pedagogiczna: 70 zł

Nauka czytania: 70 zł

Ocena gotowości szkolnej: 300 zł